2015 - Open/4 DN1 - 2014-2015

35716DN1 - tour 11_2RIEHMDOUSSOT
35718DN1 - tour 12_2CRONIERDAMIANI
35722DN1 - tour 21_2MOLINASOULET
35726DN1 - tour 22_2PIGANEAUZIMMERMANN
35733DN1 - tour 31_2DAMIANIZALESKI
35737DN1 - tour 32_2VINCIGUERRAMOLINA
35741DN1 - tour 41_2RIEHMZIMMERMANN
35745DN1 - tour 42_2RIEHMZIMMERMANN
36376DN1 - tour 51_2RIEHMBELLOSTA
36380DN1 - tour 52_2RIEHMBELLOSTA
36386DN1 - tour 61_2ZIMMERMANNSOULET
36389DN1 - tour 62_2ZIMMERMANNSOULET
36403DN1 - tour 71_2ZALESKIZIMMERMANN
36408DN1 - tour 72_2ZALESKIZIMMERMANN
36413DN1 - tour 81_2FLEURYSOULET
36417DN1 - tour 82_2ZIMMERMANNREIPLINGER
36546DN1 - tour 91_1RIEHMSOULET
36554DN1 - tour 92_2RIEHMSOULET
36563DN1 - tour 101_2ZALESKIFLEURY
36568DN1 - tour 102_2ZALESKIFLEURY
36591DN1 - tour 111_2VINCIGUERRAZIMMERMANN
36598DN1 - tour 112_2VINCIGUERRAZIMMERMANN
37350DN1 - demi finale1_4ZimmermannPiganeau
37352DN1 - demi finale2_4ZALESKISOULET
37355DN1 - demi finale3_4ZALESKISOULET
37356DN1 - demi finale4_4ZaleskiSoulet
37386DN1 - finale1_6ZimmermannSoulet
37394DN1 - finale2_6ZimmermannSoulet
37399DN1 - finale3_6ZimmermannSoulet
37417DN1 - finale4_6ZimmermannSoulet
37425DN1 - finale5_6ZimmermannSoulet
37433DN1 - finale6_6ZimmermannSoulet