Tournoi Etoile du 23/04/18
paire NSpaire EONSEO
Tezier/Dieultot Tulloue/Lamassiaude4373
Buttin/Zigone Fey/Thiery2848
Schneider/Nantas Afettouche/Moulin2351
Gounon/Thomas Borgnon/Leconte3340
Chevalier P/BorelPiana/Gueraud4441
Meyer N/Pougnaud Vaggiani N/Vaggiani G2357