Tournoi Etoile du 23/04/18
paire NSpaire EONSEO
Tezier/DieultotTulloue/Lamassiaude4373
Buttin/ZigoneFey/Thiery2848
Schneider/NantasAfettouche/Moulin2351
Gounon/ThomasBorgnon/Leconte3340
Chevalier P/BorelPiana/Gueraud4441
Meyer N/PougnaudVaggiani N/Vaggiani G2357